THUẾ

Tại BDH ADVISORY, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn về mọi khía cạnh liên quan đến thuế và tuân thủ. Với kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm về các vấn đề thuế quốc tế và nội địa, chúng tôi mang đến cho khách hàng những lợi ích của việc áp dụng tuân thủ và các chiến lược hiệu quả nhất.

VẤN ĐỀ BẠN ĐANG QUAN TÂM

 • Bạn muốn tối ưu hóa nghĩa vụ thuế của bạn.
 • Bạn không biết cách tuân thủ các quy định thuế hiện hành.
 • Bạn muốn hoàn tất hồ sơ thuế với cơ quan thuế đúng hạn.
 • Bạn cần một xác nhận về nghĩa vụ thuế của tổ chức của bạn, trong khi các quy định hiện hành đôi khi không được rõ ràng.
 • Bạn cần xem xét một cách toàn diện và ý kiến của các chuyên gia tư vấn về mặt thuế và tuân thủ của công ty bạn.
 • Bạn thiếu kinh nghiệm làm việc với cán bộ thuế.

Chúng tôi cung cấp: "Dịch vụ tư vấn thuế quốc tế và địa phương" đề giúp bạn giải quyết các vấn đề nêu trên.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Thuế GTGT: Thuế suất, kê khai, hoàn thuế, khiếu nại thuế.
 • Thuế TNDN: Thuế suất, kê khai, ưu đãi miễn giảm thuế, hoàn thuế, khiếu nại thuế.
 • Thuế TNCN: Thuế suất, kê khai, hoàn thuế, khiếu nại thuế.
 • Thuế nhà thầu: thuế suất, kê khai.
 • Hiệp định thuế: trường hợp áp dụng, hồ sơ.
 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
 • Soát xét hồ sơ, tờ khai thuế.
 • Đưa ra ý kiến về ảnh hưởng thuế đối với các xử lý kế toán.
 • Tổng hợp rủi ro thuế và các giải pháp xử lý.
 • Chuẩn bị các tài liệu theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Chỉ định người đại diện công ty làm việc với cán bộ thuế.
 • Đại diện công ty giải trình các số liệu và vấn đề phát sinh trong quá trình quyết toán thuế theo như cơ quan thuế yêu cầu.
 • Tham gia các cuộc họp với cán bộ thuế để thảo luận và chốt các vấn đề phát sinh sau khi kiểm tra.
 • Nhận kết quả cuộc quyết toán thuế.
 • Tư vấn các quy định liên quan đến hoàn thuế, và khả năng được hoàn thuế.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra.
 • Kiểm tra, soát xét hồ sơ hoàn thuế GTGT.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế.
 • Tư vấn, hướng dẫn đều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất.
 • Thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ hoàn thuế tại cơ quan thuế.
 • Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế.
 • Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung có liên quan đến hồ sơ hoàn thuế.
 • Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.
 • Tư vấn các quy định về chuyển giá.
 • Hướng dẫn lập tờ khai giao dịch bên liên kết Mẫu 01.
 • Phân tích độ chuẩn giá thị trường.
 • Tư vấn lập hồ sơ quốc giá Mẫu 02.

Tư vấn miễn phí

Đối tác

VTCA
VACPA