Kế toán


Chúng tôi hỗ trợ bạn hoàn thành công việc kế toán, báo cáo thuế một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thời gian. Các dịch vụ đa dạng từ ghi chép sổ sách, đến thiết lập hệ thống, soát xét sổ sách. Chúng tôi luôn ưu tiên việc đưa ra các đề xuất để giúp bạn cải thiện quy trình kế toán, tác động thực sự đến doanh nghiệp.

VẤN ĐỀ BẠN ĐANG QUAN TÂM

 • Bạn thiếu thời gian để cập nhật với sự thay đổi liên tục của quy định pháp lý.
 • Luật pháp Việt Nam có vẻ không rõ ràng với bạn.
 • Bạn có thời hạn báo cáo tập đoàn rất chặt chẽ và cận kề.
 • Bạn cần một Kế toán trưởng giám sát kế toán viên của bạn để đáp ứng các yêu cầu luật định trong nước và quốc tế.
 • Bạn không muốn xây dựng một hệ thống phức tạp trong khi vẫn cần báo cáo chất lượng và nhanh chóng.
 • Bạn muốn tuân thủ các thời hạn của báo cáo thuế.
 • Bạn đang tìm kiếm một người đối thoại sẽ hiểu bạn và doanh nghiệp của bạn.
 • Bạn muốn tập trung vào việc kinh doanh cốt lõi của bạn.
 • Bảo mật thông tin là rất quan trọng đối với bạn.

Chúng tôi cung cấp: "Dịch vụ kế toán và các giải pháp cho doanh nghiệp" đề giúp bạn giải quyết các vấn đề nêu trên.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Ghi chép, lập sổ sách kế toán.
 • Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN theo tháng, quý, năm.
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm.
 • In ấn sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo thống kê.
 • Đăng ký và các thủ tục với cơ quan bảo hiểm.
 • Đăng ký MST cá nhân, người phụ thuộc.
 • Tính lương, lập bảng lương, tính thuế TNCN.
 • Báo cáo tình hình sử dụng lao động.
 • Đứng tên kế toán trưởng.
 • Hỗ trợ giải trình trong kiểm tra, quyết toán thuế.
 • Hỗ trợ giải trình với kiểm toán.
 • Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cần thiết để thực hiện dịch vụ
 • Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế của doanh nghiệp
 • Kiểm tra chứng từ kế toán
 • Lập báo cáo soát xét bao gồm các vấn đề phát hiện, rủi ro, và đưa ra kiến nghị phù hợp
 • Hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh, khắc phục các thiếu sót
 • Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán
 • Tư vấn hệ thống tài khoản nhằm mục đích quản trị và mục đích báo cáo với công ty mẹ (nếu được yêu cầu)
 • Xây dựng các quy trình thu chi, mua hàng, bán hàng, tồn kho, tạm ứng nhân viên, … và các lưu trữ, luân chuyển chứng từ
 • Đào tạo thêm kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho nhân viên của khách hàng, hỗ trợ tư vấn các nghiệp vụ khi cần thiết…
 • Đăng ký thuế ban đầu.
 • Giấy phép lao động, thẻ tạm trú.
 • Lập lệnh ngân hàng truyền thống và điện tử
 • Xuất hóa đơn theo yêu cầu
 • Kiểm tra hồ sơ hoàn ứng nhân viên
 • Giữ con dấu

Tư vấn miễn phí

Đối tác

VTCA
VACPA