LƯƠNG, BẢO HIỂM

Tại BDH ADVISORY, chúng tôi hiểu vai trò quan trọng của nhân sự đối với quá trình kinh doanh và sự khó khăn trong quản lý lao động, tuân thủ các quy định pháp luật. Với sự tận tâm của các đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi giúp bạn quản lý nhân sự và tính lương một cách nhanh chóng, bảo mật, giúp bạn tập trung vào công việc kinh doanh.

VẤN ĐỀ BẠN ĐANG QUAN TÂM

 • Bạn thiếu thời gian để cập nhật với sự thay đổi pháp luật liên tục?.
 • Bạn muốn chắc chắn áp dụng chương trình việc làm phù hợp cho lao động nước ngoài?.
 • Bạn không muốn đầu tư vào một hệ thống thông tin nhân sự phức tạp trong khi vẫn mong đợi một báo cáo chất lượng cao?.
 • Bạn muốn chắc chắn rằng thời hạn thanh toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN được đúng hạn?.
 • Bạn muốn tập trung vào kinh doanh cốt lõi của bạn?.
 • Bảo mật thông tin là rất quan trọng đối với bạn?.

Chúng tôi cung cấp: "Dịch vụ Tính lương và Nhân sự" để giúp bạn giải quyết những vấn đề trên

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

 • Xây dựng quy chế tính toán trả lương, thưởng.
 • Lao động mới: Tư vấn soạn thảo thư mời việc, hợp đồng lao động.
 • Ngưng hợp đồng: Tư vấn soạn thảo quyết định nghỉ việc, đơn xin thôi việc.
 • Lập bảng lương, tính lương cho nhân viên, lập phiếu lương từng người.
 • Tính thuế TNCN, BHXH, BHYT, BHTN, KPCD.
 • Thay mặt công ty lập lệnh thanh toán lương, bảo hiểm, thuế TNCN.
 • Thủ tục đăng ký khai trình lao động, báo cáo lao động định kỳ theo quy định.
 • Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương.
 • Hồ sơ đăng ký ban đầu.
 • Hồ sơ tăng/giảm lao động ở cơ quan BHXH.
 • Điều chỉnh lương khi có sự thay đổi.
 • Làm hồ sơ cấp lại sổ, thẻ khi bị mất hoặc hư hỏng,….
 • Hồ sơ hưởng trợ cấp thai sản và các quyền lợi khác của người lao động như hưu trí, hưởng trợ cấp một lần, tử tuất, ốm đau...(nếu có).
 • Đăng ký mã số thuế cá nhân, người phụ thuộc.
 • Kê khai thuế TNCN hàng tháng/ quý và quyết toán năm.
 • Thông báo số tiền thuế và thời hạn nộp thuế kịp thời.
 • Hồ sơ xin giấy phép lao động và gia hạn giấy phép.
 • Hồ sơ cấp thẻ trạm trú và gia hạn thẻ tạm trú.

Tư vấn miễn phí

Đối tác

VTCA
VACPA