Tin tức

The dedicated team of BDH Advisory is able to provide our client with a broad range of professional services within our one stop solution model.

Tăng hỗ trợ, giảm thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp
Tăng hỗ trợ, giảm thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp
03/02/2021
Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, Bộ đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ thực hiện nhiều chính sách nhằm tăng hỗ trợ và giảm thuế, phí cho người dân, doanh nghiệp.

Tư vấn miễn phí