Tăng hỗ trợ, giảm thuế, phí cho người dân và doanh nghiệp

Nhiều chính sách hỗ trợ

Mặc dù dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến kinh tế và nguồn thu, nhưng với chủ trương của Chính phủ “không ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Tài chính đã đề xuất và thực hiện nhiều chính sách nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ này đã chủ động nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các chính sách thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh trước khó khăn do dịch COVID-19.

Cụ thể là Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Quyết định về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19...

Trong năm 2020, đã có 02 Nghị định được trình Chính phủ ban hành về lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, ban hành theo thẩm quyền 21 Thông tư để sửa đổi 31 Thông tư thu phí, lệ phí hiện hành theo hướng miễn hoặc giảm mức thu nhiều khoản phí, lệ phí, cụ thể như: giảm 70% mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp; giảm 67% mức phí công bố thông tin doanh nghiệp; giảm 50% mức thu phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng; giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán...

Đặc biệt, tại các văn bản quy phạm pháp luật được Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đều đã quy định rõ việc áp dụng ngay các giải pháp hỗ trợ mà không phải chờ báo cáo mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp.

Tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn, miễn, giảm theo các chính sách đã ban hành đạt gần 112 nghìn tỉ đồng (trong đó số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 84,4 nghìn tỉ đồng; số được miễn, giảm khoảng 27,3 nghìn tỉ đồng).

Tiếp tục miễn giảm thuế, phí

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, việc khôi phục các hoạt động kinh tế đã và đang tiếp tục là lực đẩy mạnh mẽ cho sự phát triển, duy trì mức tăng trưởng dương trong thời gian qua, góp phần triển khai đạt kết quả thực hiện nhiệm vụ kép vừa tiếp tục chống dịch vừa thực hiện phục hồi và phát triển nền kinh tế. Bộ đang tiếp tục theo dõi sát tình hình thực tế để nghiên cứu việc xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ trợ tiếp theo.

Trước mắt sẽ tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong năm 2021 theo Nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trên cơ sở Tờ trình số 615/TTr-CP của Chính phủ, để hỗ trợ ngành hàng không, ước tính số tiền thuế được giảm để hỗ trợ doanh nghiệp khoảng 900 tỉ đồng.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, giảm mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh COVID-19 từ ngày 01.01.2021 đến ngày 30.6.2021 với số tiền phí, lệ phí ước giảm khoảng 1.000 tỉ đồng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ hướng dẫn việc cho phép được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, tổ chức các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị quyết số 128/2020/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, ước tính số tiền thuế doanh nghiệp được giảm nghĩa vụ khoảng 170 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các giải pháp đã ban hành thời gian qua để đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế, phí và lệ phí phù hợp với diễn biến thực tế thời gian tới.

Free Consultation

Members of

VTCA
VACPA